Book review: Random walks in the quarter-plane

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)439-439
Aantal pagina's156
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume5/1
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit