Book review: Random Fragmentation and Coagulation Processes

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)71-71
  TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
  Volume5/11
  StatusGepubliceerd - 2010

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Book review: Random Fragmentation and Coagulation Processes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit