Book review: Quasicrystals and geometry

K.A. Post

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)166-166
  Aantal pagina's285
  TijdschriftMededelingen van het Wiskundig Genootschap
  Volume40
  StatusGepubliceerd - 1997

  Citeer dit