Book review: Projective geometry: From foundations to applications

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)83-83
Aantal pagina's258
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume5/2
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit