Book review: Problems and solutions for complex analysis

W. Meiden, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)77-77
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume5/2
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit