Book review: Probability theory: An analytic view

F.W. Steutel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)78-78
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume5/2
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit