Book review: Probability, stochastic processes, and queueing theory: the mathematics of computer performance modeling

J.Th.M. Wijnen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)232-233
  Aantal pagina's583
  TijdschriftMededelingen van het Wiskundig Genootschap
  Volume40
  StatusGepubliceerd - 1997

  Citeer dit