Book review: Post ex sub dis : urban fragmentation and constructions

L.S. Schrijver

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingAcademic

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Book review: Post ex sub dis : urban fragmentation and constructions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen