Book review: Post ex sub dis : urban fragmentation and constructions

L.S. Schrijver

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingAcademic

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)119-120
TijdschriftArchis
StatusGepubliceerd - 2003

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Book review: Post ex sub dis : urban fragmentation and constructions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit