Book review: Polling systems

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)257-258
  Aantal pagina's232
  TijdschriftMededelingen van het Wiskundig Genootschap
  Volume41
  StatusGepubliceerd - 1998

  Citeer dit