Book review: Partial stability and control

A.A. Stoorvogel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)80-81
Aantal pagina's442
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume5/2
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit