Book review: Orientation and the Leray-Schauder theory for fully nonlinear elliptic boundary value problems

S.J.L. Eijndhoven, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)27-27
Aantal pagina's131
TijdschriftMededelingen van het Wiskundig Genootschap
Volume41
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit