Book review: Optimal Control of Singularly Petrturbed Linear Systems and Applications: High-Accuracy Techniques

A.A. Stoorvogel

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)176-177
  TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
  Volume5/6
  StatusGepubliceerd - 2005

  Citeer dit