Book review: Octonions, Jordan algebras and exceptional groups

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)80-80
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume5/4
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit