Book review: Nonlinear wave processes in acoustics

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)177-177
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume5/2
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit