Book review: Multivariate calculus and geometry

W. Meiden, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)304-305
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume4/17
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit