Book review: Modern cryptography, probabilistic proofs and pseudorandomness

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)200-201
Aantal pagina's182
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume5/1
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit