Book review: Modern computer algebra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)87-87
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume5/3
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit