Book review: Mathematics - Key Technology for the Future : Joint Projects between Universities and Industry

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)172-
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume5/5
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit