Book review: Mathematical theory of control systems design

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)262-263
Aantal pagina's668
TijdschriftMededelingen van het Wiskundig Genootschap
Volume41
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit