Book review: Mathematical explorations with MATLAB

A.G. Asch, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)266-266
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume5/4
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit