Book review: Mathematical analysis in engineering; How to use the basic tools

J.J.A.M. Brands

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)188-190
Aantal pagina's457
TijdschriftMededelingen van het Wiskundig Genootschap
Volume40
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit