Book review: Mathematica as a tool

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)188-188
Aantal pagina's429
TijdschriftMededelingen van het Wiskundig Genootschap
Volume40
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit