Book review: Markov-ketens in diskrete tijd

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)25-25
  Aantal pagina's256
  TijdschriftMededelingen van het Wiskundig Genootschap
  Volume40
  StatusGepubliceerd - 1997

  Citeer dit