Book review: Making technology masculine. Men, women and modern machines in America, 1870-1945

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)119-121
  TijdschriftTijdschrift voor Sociale Geschiedenis
  Volume28
  StatusGepubliceerd - 2002

  Citeer dit