Book review: Logic: mathematics, language, computer science and philosophy

W. Peremans

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)130-131
  Aantal pagina's577
  TijdschriftMededelingen van het Wiskundig Genootschap
  Volume40
  StatusGepubliceerd - 1997

  Citeer dit