Book review: Linear algebra with Derive

A.G. Asch, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)266-267
Aantal pagina's280
TijdschriftMededelingen van het Wiskundig Genootschap
Volume39
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit