Book review: Linear algebra / J.H. Kwak and S. Hong

W. Meiden, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Book review: Linear algebra / J.H. Kwak and S. Hong'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.