Book review: Linear algebra / J.H. Kwak and S. Hong

W. Meiden, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)296-297
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume4/17
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit