Book review: Linear algebra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)103-103
Aantal pagina's184
TijdschriftMededelingen van het Wiskundig Genootschap
Volume41
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit