Book review: Limit Theorems for Stochastic Processes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)142-143
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume5/7
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit