Book review: Leningrad mathematical olympiads 1987-1991

K.A. Post

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)314-315
  Aantal pagina's197
  TijdschriftMededelingen van het Wiskundig Genootschap
  Volume40
  StatusGepubliceerd - 1997

  Citeer dit