Book review: Lattices and codes

K.A. Post

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)230-230
  Aantal pagina's178
  TijdschriftMededelingen van het Wiskundig Genootschap
  Volume39
  StatusGepubliceerd - 1996

  Citeer dit