Book review: L2-gain and passivity techniques in nonlinear control

A.A. Stoorvogel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)445-445
Aantal pagina's261
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume5/1
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit