Book review: K-theory and C*-algebras

A.F.M. Elst, ter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)104-105
Aantal pagina's370
TijdschriftMededelingen van het Wiskundig Genootschap
Volume39
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit