Book review: Introduction to the modern theory of dynamical systems

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)220-221
Aantal pagina's802
TijdschriftMededelingen van het Wiskundig Genootschap
Volume40
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit