Book review: Introduction to ordinary differential equations with Mathematica

F.H. Simons

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)314-315
Aantal pagina's890
TijdschriftMededelingen van het Wiskundig Genootschap
Volume41
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit