Book review: Introduction to design and analysis of experiments

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)100-100
  Aantal pagina's795
  TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
  Volume5/1
  StatusGepubliceerd - 2000

  Citeer dit