Book review: Interactive computer graphics: functional, procedural and device-level methods

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)315-
  TijdschriftComputer-Aided Design
  Volume22
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit