Book review: Industrial technology development in Malaysia. Industry and firm studies

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingAcademic

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)125-129
TijdschriftTransnational Corporations
Volume11
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit