Book review: High dimensional probability

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

    2 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Book review: High dimensional probability'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering