Book review: High dimensional probability

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

  2 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Geen samenvatting.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)30-30
  Aantal pagina's330
  TijdschriftITW-Nieuws
  Volume9
  StatusGepubliceerd - 1999

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Book review: High dimensional probability'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit