Book review: Hausdorff gaps and limits

W. Peremans

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)137-138
  Aantal pagina's300
  TijdschriftMededelingen van het Wiskundig Genootschap
  Volume41
  StatusGepubliceerd - 1998

  Citeer dit