Book review: Geometry of sporadic groups II : Representations and amalgams

P.H.T. Beelen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)75-75
  TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
  Volume5/5
  StatusGepubliceerd - 2004

  Citeer dit