Book review: Geometry and interpolation of curves and surfaces

F. Schurer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)94-95
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume5/1
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit