Book review: Generalized Riemann problems in computational fluid dynamics

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)80-80
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume5/9
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit