Book review: Galois theory

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)424-425
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume5/1
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit