Book review: Engineering mathematics; an engineering approach (3rd ed)

H.J. Hofer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)298-299
Aantal pagina's786
TijdschriftMededelingen van het Wiskundig Genootschap
Volume41
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit