Book review: Elsevier's dictionary of mathematics in English, German, French and Russian

W. Meiden, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)176-176
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume5/3
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit