Book review: Elementary probability with applications

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)81-81
  TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
  Volume5/9
  StatusGepubliceerd - 2008

  Citeer dit